W lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na wschód od Karczewa mieści się punkt oporu Dąbrowiecka Góra. W 1940 roku Niemcy rozpoczęli
na tej linii budowę tzw. rejonu umocnionego Przedmoście Warszawy. W skład punktu oporu Dąbrowiecka Góra wchodziły: schron obserwacyjny artylerii typu Regelbau 120a oraz schron bojowy typu Regelbau 514. Oba schrony zostały wydzierżawione przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium". Obecnie stowarzyszenie prowadzi prace na rzecz rekonstrukcji całego wyposażenia.

Na terenie Karczewa na południe od Otwocka leży faunistyczny Rezerwat przyrody Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego. Centralną część rezerwatu zajmuje płytkie zatorfione jezioro. Wokół jeziora występują podmokłe zespoły leśne. Jak wynika z prowadzonych dotychczas obserwacji w rezerwacie, jest on ostoją wielu gatunków gadów i płazów oraz miejscem gniazdowania ptactwa błotnego i przebywania wielu gatunków zwierząt takich jak łoś, sarna, kuna leśna czy borsuk. Rezerwat można zwiedzić wędrując oznakowaną ścieżką dydaktyczną „Łabędzim Szlakiem”.

Atrakcjami turystycznymi w okolicy są również:

Cmentarz żydowski w Karczewie-Anielinie. Zdewastowany podczas II wojny światowej  przez Niemców, jednak na powierzchni 1,7 hektara
zachowało się około 900 macew.

Muzeum Ziemi Otwockiej im. Michała Elwiro Andriollego utworzone w 1994 r. Muzeum, posiadające kilka tysięcy eksponatów, realizuje wystawy pokazujące zarówno historię, jak i chwilę obecną Otwocka oraz jego okolic.

Wille w stylu Świdermajer. Wyjątkowe drweniane zabudowania letniskowe powstającej na przełomie XIX i XX wieku na tzw. linii otwockiej. 
Bolesław Prus pisał o nich: „Są to cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała w tej ilości
i rozmaitości. Każdy z nich bawi oko piękną formą, sztukaterią, rzeźbieniami, tapicerskimi ozdobami albo żywą barwą”.

Pałac w Otwocku Wielkim. Dawna siedziba rodu Bielińskich, którzy pozostawali w ścisłych związkach z dworem Sasów.
W 1994r. został wpisany do rejestru zabytków, od 2004 r. mieści się tam Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

Nie sposób wyliczyć wszystkich atrakcji i zabytków w naszej okolicy. Zapraszamy na dłuższy pobyt w naszym ośrodku.

EMÓW I OKOLICA

Emów to miejscowość położona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
i rezerwacie przyrody Świder.
Dość nietypowa nazwa została nadana w 1865 r. na cześć Emmy, córki hr. Maltzana, dawnego właściciela dóbr Wiązowna. Po wojnie do Emowa przyłączono osiedle Białek, tworząc tym samym rozległą wieś nad brzegami rzeki Świder i Mieni o wspólnej już nazwie Emów.

Nad Mienią w Emowie rośnie pomnik przyrody – okazały dąb szypułkowy
„Bartek Mazowiecki” o obwodzie ok. 587 cm (w 2011) i wieku ok. 400 lat

Na pograniczu Emowa i Otwocka (Mlądz) na skarpie rzeki Świder znajduje się zbiorowa mogiła nieznanych powstańców styczniowych. Byli to najprawdopodobniej żołnierze z oddziału płk Siemomysła Kuczyka, ciężko ranni 3 marca 1863 r. w potyczce pod Glinkami k. Glinianki i zmarli z odniesionych ran w czasie marszu oddziału.

Na wschód od Józefowa, znajduje się piaszczysta wydma tzw. "Góra Lotnika", gdzie wznosi się pomnik trzech lotników z 31 Eskadry Południowoafrykańskich Sił Powietrznych. Tu rozbił się "Liberator" KG 939 "A-Able", który wziął udział
w akcji niesienia pomocy Powstaniu Warszawskiemu w 1944 roku.